Câu hỏi thường gặp

Về các khóa học

Câu hỏi về khóa học

ĐẶT MỤC TIÊU

Các câu hỏi về đặt mục tiêu

Để đặt mục tiêu đúng cách và hiệu quả, bạn có thể tham gia khóa học miễn phí tại: Khóa học đặt mục tiêu cấp tốc

Việc thực hiện mục tiêu không hề dễ như khi mình đặt ra. Nhưng nếu biết cách tạo động lực để thực hiện mục tiêu, thì khả năng đạt mục tiêu sẽ cao hơn.

Cộng đồng đặt mục tiêu của INCLASS kết nối những bạn có ước mơ, mục tiêu cùng giúp đỡ, tạo động lực cho nhau để thực hiện mục tiêu

Và điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, tình cảm của bạn dành cho mục tiêu của mình. Hãy xác định tại sao bạn phải đạt mục tiêu này, việc đạt được mục tiêu sẽ làm bạn hạnh phúc, vui sướng ra sao. Và ngược lại, nếu không đạt mục tiêu đó, thì bạn sẽ như thế nào ?